Виктор Оганесян — Картинная Галерея

Վիկտոր Հովհաննիսյանը ծնվել է 1948-ի նոյեմբերի 22-ին Ախալցխայի Նորշեն-Ծխալթբիլա գյուղում: 1966 թվականին տեղի միջնակարգն ավարտելուց հետո տեղափոխվել է Երևան։ 1974 թվականին ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Գեղագիտության բաժինը։ 1976 թվականից Պետական Հեռուստատեսության նկարիչ ձևավորողն է՝ տաղավարների և հաղորդումների նկարազարդումներով։ Վիկտորի ձևավորմամբ են եթեր հեռարձակվել ուսումնական խմբագրության համարյա ողջ հաղորդաշարերը «Հայ ժողովրդի պատմություն», «Պատմության և մշակույթի հուշարձանները», «Մեր լեզուն մեր խոսքը», ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն հեռուստադասերը, «Բարի գիշեր» իրիկնային հեքիաթի նկարազարդումները, երաժշտական, երիտասարդական, հասարակական, քաղաքական հաղորդումները։ Լրատվական «Լրաբեր», «Օր 7-րդ», երաժշտական «Հայ երգի ակումբ», հասարակական-քաղաքական «Հինգշաբթի», «Հայ տուն”», «Գավիթ», ժամանցային «Սրճարան տանգո», «Խոշոր շահում», «Ոսկե զառ», «Համով լոտո», «Բարի լոտո» և այլ հաղորդաշարեր։ 1993-ից եղել է Հայաստանի ազգային հեռուստատեսության գլխավոր նկարիչը, իսկ «Նորք» հեռուստատեսության ստեղծումից հետո, մինչ 2000թ.՝ այս հեռուստատեսության գլխավոր նկարիչը: Նրա նկարազարդումներով են տպագրվել մի շարք գրական գործեր: Ունեցել է անհատական և մասնակցել հանրապետական ցուցահանդեսներին: 2004-ից Հայաստանի նկարիչների միության անդամ է: Վիկտոր Հովհաննիսյան. «Նկարչությունը  ինձ համար ամենացանկալի վիճակն է։ Նկարում եմ որակյալ երաժշտության ներքո լինի դասական թե վերամշակված, իսկ երբ նկարում գյուղիս թեմայով, ես մանկանում եմ, անջատում  եմ երաժշտությունը և լսում իմ հոգու մեղեդին»:

Виктор Оганесян родился 22 ноября 1948 года в селе Норшен (Цхалтбила) Ахалцихского муниципалитета Грузии. В 1974 году окончил факультет эстетики Ереванского педагогического институт им. Х. Абовяна. С 1976 по 2000 год работал на армянском общественном телевидении как художник дизайнер, а с 1993 года уже работал как главный художник. Под его художественным оформлением выходили в эфир основные телевизионные передачи. Иллюстрациями Виктора Оганесян публиковались литературные и художественные произведения, а также энциклопедический справочник Норшен – Цхалтбила (Դարբինյան Վ., Նորշեն-Ծղալթբիլա, Երևան, 2003). Виктор Оганесян года является членом Союза художников Армении с 2004. Принимал участие во многих республиканских и персональных выставках. Создание картин для Виктора Оганесяна является смыслом и образом жизни: «Рисование для меня – самое желаемое состояние. Рисую под хорошую музыку, будь это классика или современная обработка. А когда рисую по теме моего родного села, я возвращаюсь в детство, отключаю музыку и слушаю мелодию моей души».

Victor Hovhannisyan was born on November 22, 1948 in the village of Norshen (Tskaltbila) of Akhaltsikhe municipality of Georgia. In 1974 he graduated from the faculty of aesthetics of Yerevan pedagogical Institute after H. Abovyan. From 1976 to 2000 he worked at the Armenian public television as an artist designer, and since 1993 he worked there as the main artist. The output of the main programs on television was made under his artistic design. Victor Hovhannisyan’s Illustrations were published in a number of literary and artistic works, he designed the encyclopedic reference Norshen – Tskaltbila as well (Դարբինյան վ., Նորշեն-Ծղալթբիլա, Երևան, 2003). Victor Hovhannisyan has been a member of the Artists’ Union of Armenia since 2004. He participated in many national and personal exhibitions. Creating paintings for Victor Hovhannisyan is the sense and the way of his life: “Drawing is the most desirable state for me. I draw listening to good music, whether it’s classic or its modern processing. And when I draw on the theme of my native village, I go back to my childhood, I turn off the music and listen to the melody of my soul”.

0 0 vote
Рейтинг статьи
guest
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Inline Feedbacks
View all comments
Վիկտոր
Վիկտոր
3 лет назад

Եթե կցանկանաք, կարող եք թողնել մեկնաբանություն , ես կընդունեմ և լավը և վատը